Nordic walking v Čechách a na Moravě - část 1


před rokem

Předmluva

Část 1 se věnuje českým Nordic walking institucím a subjektům, které považuji v ČR za páteřní. Část 2 bude věnována aktivitám NW instruktorů v Čechách a na Moravě.

Zdrojem informací je  internet. Názvy jsou uváděny v abecedním pořadí. Text neobsahuje hodnocení, názory ani doporučení.  Nedělám si nárok na úplnost, určitě mi něco uniklo. Rovněž nemůžu zaručit aktuálnost obsahu jednotlivých odkazů.

Zaklikejte si a obrázek si udělejte sami.

Použité zkratky

 • fcb          facebook
 • MŠMT    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • NW         Nordic walking
 • z. s.         zapsaný spolek
 • ŽR           živnostenský rejstřík

Nejviditelnější aktivní Nordic walking subjetky v ČR

Nordic walking není v ČR oficiální sportovní disciplína. Historii se nebudu věnovat. Svým okouzlením nordic walking se svěřuje Miroslav Míra , který se s NW seznámil v roce 2003 ve Finsku, přímo u jeho tvůrců. 

 • Česká asociace Nordic Walking, z.s.
 • Českomoravská federace Nordic Walking, z.s.
 • Český klub Nordic Walking pod SK Outdoor, z.s.
 • Nordic Sports  s. r. o.
 • aktivity jednotlivých NW instruktorů (bude v části 2)

Česká asociace Nordic Walking z.s.

 • neziskovka se sídlem v Praze
 • fcb stránka zde
 • výrazný NW projekt: Krok ke zdraví  - Karlův krok (Boží dar), Lázeňský krok (Mariánské Lázně), Kadaňské babí léto - vše s časomírou jako NW závod

Českomoravská federace Nordic Walking z.s.

 • neziskovka se sídlem v Benešově
 • fcb stránka zde
 • soukromá fcb skupina Nordic Fitness
 • akreditovaný subjekt MŠMT ke školení instruktorů NW
 • výrazný NW projekt: Charitativní pochod na Konopišti

Český klub Nordic Walking pod SK Outdoor, z.s.

 • neziskovka se sídlem v Kladně
 • fcb stránka zde
 • výrazný NW projekt: Nordic Walking Tour (cca 10 zastavení po celé republice),  fcb stránka zde

Nordic Sports s. r. o.

 • podnikatelský subjekt se sídlem v Brně
 • fcb stránka zde
 • vlastní značka a certifikace Nordic Walking Point, fcb stránka zde

Subjekty akreditované MŠMT ke školení instruktorů kondiční chůze (NW) s právem zápisu živnosti vázané do ŽR

Seznamy instruktorů Nordic walking

Fcb Nordic walking skupiny

Platnost ke dni 20.9.2019.

Kristina Schejbalová